Fjernelse af vindmølle-fundamenter

Ved Lindø Værftet på Fyn har vi fjernet 12 vindmøllefundamenter. Først blev de frigravet, derefter ophugget og til sidst afklippet for jern, inden betonen blev kørt væk.