TOFT Recycling

Vi køber alt i jern, aluminium, messing, kobber, kabler, zink, rustfri, bly, bilbatterier med mere. Vi modtager også byggeaffald, haveaffald, asfalt, beton og meget andet. Har du noget der ikke er på listen, så ring endelig.

Ring og hør nærmere om dagspriserne på jern og metaller

30 89 28 63

 

Hos Toft Recycling modtager vi alt i skrot, nedbrydningsmaterialer og haveaffald. Både privat og erhverv er velkommen.

 

 

Vi modtager følgende mod betaling, alle er priser er eksklusiv moms:

Asfalt & Beton

Affaldstype Kr./pr. tons
Asfalt, ren 40,00
Asfalt med jord og sten, maks 20% 90,00
Beton, rent uden armering 50,00
Beton, med armering 85,00
Beton, med isolering, rockwool m.v. 200,00
Beton, gasbeton, letbeton 200,00
Beton, sandwich 85,00 
Beton med jord, maks 20% 200,00
Beton og asfalt, blandet 130,00
Brokker med leca og/eller letbeton 200,00
Brokker med sanitet 700,00

Byggeaffald

Affaldstype Kr./pr. tons
Tegl og brokker, ren 70,00
Tegl og brokker med skum 220,00
Tegl og brokker med jord, maks 10% 200,00
Eternit, fri for asbest 1000,00
Eternit asbest (deponi) 1200,00
Rockwool, isolering 1400,00
Gipsaffald, rent 850,00
Glas, bygningsglas, rent 400,00
Glas med trærammer / pvp / pp 700,00
Klinker med blyholdig glasur 10.000,00
Sanitet, glaserede tegl, klinker og porcelæn til genanvendelse 1150,00
Brændbar farligt affald, eksempelvis: tapet med giftig limbagside 6000,00
Blandet bygningsaffald uden deponi 1300,00

Træ- og haveaffald

 Affaldstype  Kr./pr. tons
Træ, rent ubehandlet, A1 350,00 
Bygningstræ, rent, A2  450,00 
Træ, trykimprægneret, A4  1150,00 
Have- og parkaffald, urent 300,00 
Grene/rødder, rene 300,00 
Trærødder (stød) 300,00 
Jord / muld, dokumenteret ren 55,00 
Jord, ren, blandet med brokker 150,00 

*Vi gør opmærksom på at vi forbeholder os retten til at tillægge sorteringstillæg på 1000,- kroner for fejlafleverede læs.