Miljøscreening

Vi udfører lovpligtige miljøscreeninger i forbindelse med ombygninger og nedbrydninger af villaer, ejendomme, landbrug og industri og meget andet.

Vi kommer ud på stedet og tager prøver af bygningen ud fra de oplysninger vi har i BBR registeret og visuel vurdering.

Derefter sender vi prøverne til analyse på et miljølaboratorium og efter fem dage får vi analyserne tilbage.

Vi laver så en screeningsraport og sender ud til kunden.

Har du en hastesag klarer vi også den.

Vi hjælper også gerne med nedrivningstilladelsen og affaldsanmeldelsen.