Indvendig rydning

Skal du have ryddet op efter f.eks. brand eller vandskade, klarer vi også det.

Vi rydder op sorterer og bortskaffer affaldet til godkendte affaldsmodtagere og gemmer de ting kunden gerne vil beholde.

Skal der laves foto registrering af løsøre og indbo til forsikringen klarer vi også det.